ระบบกันซึมชนิดทา

ระบบกันซึมชนิดทามีหลายแบบ

  1. วัสดุชนิดอะคิริค ใส่แผ่นเสริมแรง รับประกัน 2-3 ปี หรือขึ้นอยู่กับแบรนด์ของสินค้านั้นๆ (มีหลายแบรนด์)
  2. วัสดุชนิดโพลียูริเทน รับประกัน 3-5 ปี หรือขึ้นอยู่กับแบรนด์ของสินค้านั้นๆ (มีหลายแบรนด์)